(0274) 513 301, 515 352. Ext. 51513

Rerasan Owah Gingsiring Jaman

by Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara - ISBN: 978-979-1088-16-9
Ketersediaan:
Tersedia
Rerasan kang kaserat ing buku iki dudu prakara nyenyambi kalaning nganggur, ananging rerasan prakara-prakara kang wigati. Dudu prakara kang ngaya-wara, ananging prakara kang nyata. Saka prakara kang cilik sing kétoké sepélé, nganti prakara gedhé urusan negara. Kabčh mau mujudaké prakara-prakara kang bisa didadčkaké pratandha manawa jamané lagi ana owah-owahan. Mula banjur didadčkaké irah-irahaning buku iki Rerasan Owah Gingsiring Jaman. (G. Budi Subanar)
Rp. 25,000 Rp. 20,000(Potongan harga hanya berlaku di toko)
Jumlah:
Penerbit Penerbit USD
Perkiraan Berat 244 gram
Tahun Terbit 2014
Halaman 174
Kategori Humaniora